Huurvoorwaarden Autoverhuur Den Breejen

Hieronder onze huurvoorwaarden op een rij.

Algemeen

 • De genoemde bedragen zijn inclusief BTW;
 • Tenzij anders vermeld zijn per huurdag 100 kilometers, per weekend 200 kilometers en per week 700 kilometers vrijgesteld. Minder kilometers worden op geen enkele manier verrekend;
 • Een huurdag telt als 24 uur, een weekend loopt van zaterdag 8:30 uur tot maandag 8:30 uur;
 • Een bestuurder is minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs en is minimaal 23 jaar oud;
 • Bij elke verhuring vindt een controle plaats in het landelijke waarschuwingssysteem “ELENA”. Het registreren van personen/bedrijven wordt uitgevoerd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien een persoon /bedrijf geregistreerd staat in “ELENA” wordt de huuraanvraag geweigerd;
 • Een ID check maakt onderdeel uit van de acceptatieprocedure bij nieuwe klanten;
 • Op alle verhuringen zijn de “Algemene Voorwaarden BOVAG Verhuurbedrijven” van toepassing;
 • Autoverhuur Den Breejen behoudt zich te allen tijde het recht een huuraanvraag zonder opgaaf van reden te weigeren.

Legitimatie, borg en betaling

 • Bij het afhalen van de auto dient een borg te worden voldaan van minimaal € 250,- (bij een langere periode kunnen wij een hogere borg berekenen). Let op betaling alleen mogelijk per PIN (creditcard en contant geld is niet toegestaan).  Tevens dient de pinpas op naam van de huurder te staan. Wij verrekenen de huurprijs met de borg welke u heeft betaald. Daarna ontvangt u van ons een factuur. Eventuele terug storting geschiedt uiterlijk 1 week na verhuurperiode en alleen via de rekening van de huurder;
 • De huurder dient een woonadres in Nederland te hebben;
 • Legitimatie vindt plaats door overlegging van een geldig Nederlands rijbewijs.

Brandstof

 • De huurauto wordt met een volle tank brandstof meegegeven en dient ook weer met een volle tank te worden ingeleverd. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van de tankservice van Autoverhuur Den Breejen. Naast de verbruikte brandstof wordt hiervoor een toeslag van € 7,50 inclusief BTW in rekening gebracht.
 • Bij al onze elektrische auto’s krijg je een laadpas mee waarmee je gratis je elektrische auto kan opladen bij de meeste oplaadpunten.

Verzekering

 • Iedere huurauto is standaard WA en casco verzekerd. Tevens is een inzittendenverzekering (SVI) inbegrepen;
 • Het eigen risico bedraagt € 450,-  per schadegeval.
 • Voor bovenhoofdse schade geldt een hoger eigen risico van € 1.500,-;
 • In geval van schade is de huurder verplicht dit direct te melden bij Autoverhuur Den Breejen. Tevens dient binnen 24 uur een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier te worden aangeleverd;
 • Het is niet toegestaan om met een huurauto van Autoverhuur Den Breejen te rijden in landen welke niet vermeldt staan op de “groene kaart”;
 • In geval van pech vindt kunt u 24/7 terecht bij de alarmcentrale, een “pechhulp pas” vindt u in het dashboardkastje van de betreffende huurauto. Hierop vindt u het telefoonnummer welke u kunt bellen om gebruik te maken van pechhulp.
 • Indien herstel van het voertuig in het buitenland niet of niet tijdig mogelijk is dan is repatriëring van het voertuig inclusief passagiers en bagage voor rekening van de verhuurder. Aanvullend vervangend vervoer is voor rekening van de huurder.

Verlaging eigen risico

 • Per schadegeval is huurder aansprakelijk voor het eigen risico. Het is mogelijk om het eigen risico tegen een meerprijs van € 5,50 per dag te verlagen van € 450,- naar € 100,- per schadegeval.

Buitenland

 • Bent u voornemens met de auto naar het buitenland te gaan, meldt dit dan vooraf;
 • Het is enkel toegestaan met de auto te rijden in landen welke vermeldt staan op de “groene kaart”;
 • Huurders zijn zelf verantwoordelijk dat men op de hoogte is van en voldoet aan de lokale wet- en regelgeving. Dit omvat ook zaken als vignetten, reflecterende hesjes, winterbanden etc.. Deze zijn namelijk niet standaard aanwezig in elk voertuig van Autoverhuur Den Breejen.

Bekeuringen

 • Bekeuringen worden door Autoverhuur Den Breejen betaald en doorberekend aan de huurder. Naast het boetebedrag wordt € 7,87 inclusief BTW aan administratiekosten voor de afhandeling van de bekeuring in rekening gebracht.

Niet roken

 • Roken in de huurauto’s van Autoverhuur Den Breejen is niet toegestaan. In voorkomende gevallen worden de reinigingskosten in rekening gebracht. Deze bedragen minimaal € 150,- inclusief BTW.

Huisdieren

 • Het vervoer van huisdieren in de huurauto’s van Autoverhuur Den Breejen is toegestaan. Eventueel daaruit voortvloeiende reinigingskosten worden in rekening gebracht bij de huurder met een minimum van € 150,- inclusief BTW.

Annulering

 • Een reservering kan tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode kosteloos worden geannuleerd. Neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op;
 • Wordt een reservering binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode geannuleerd dan wordt er 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.

 

BOVAG verhuurvoorwaarden